Κεντρική » Μαθήματα Τένις Θεσσαλονίκη » Κανονισμοί

 

  • Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στον σύλλογο ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί οτι είναι υγιείς να αθληθούν
  • Για όσους υπάρχει ενεργή συνδρομή μαθημάτων ακαδημίας παρέχεται έκπτωση 2€ σε κάθε ενοικίαση γηπέδου
  • Η μηνιαία συνδρομή καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο του τρέχοντος μηνός
  • Όποιος εγγράφεται στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μηνός καταβάλλει όλοκληρη τη συνδρομή. Στο δέυτερο δεκαήμερο τα 2/3 και στο τρίτο το 1/3 της συνδρομής.
  • Τα προγράμματα στα τμήματα έχουν 10μηνη διάρκεια (Σεπτέμβριο με Ιούνιο)
  • Ο κάθε αθλούμενος μπορεί για προσωπικούς λόγους (ασθένεια, τραυματισμό, φόρτο εργασίας, κλπ) να διακόψει μέχρι ένα μήνα καταβάλλοντας το μισό της μηνιαίας συνδρομής για να διατηρήσει τη θέση του στο τμήμα. Σε περίπτωση που διακόψει και δευτερο μήνα, μπορεί να χάσει τη θέση του σε αυτό και αυτή να αναπληρωθεί από κάποιο άλλο άτομο.
  • Γονείς συνοδοί και φίλοι μπορούν να παρακολουθούν τις προπονήσεις χωρίς να παρεμβαίνουν και χωρίς να εισέρχονται στον χώρο της προπόνησης.
  • Εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού της 10μήνης συνδρομής συνεπάγεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού.
  • Εκπτωση 10% στη μηνιαία συνδρομή έχουν τα αδέρφια
  • Σε περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων ενός τμήματος, προκύψει στην πορεία μη ικανοποιητικός, σε σχέση με την αρχική του συγκρότηση, για την συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος τότε το τμήμα διακόπτει τη λειτουργία του η συμπληρώνεται με νέα άτομα προκειμένου ο αριθμός των ατόμων να είναι πάλι ικανοποιητικός.